XVIII Posiedzenie Rady Programowej Sympozjum 04.12.2018 | XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

XVIII Posiedzenie Rady Programowej Sympozjum 04.12.2018

Posiedzenie Rady Programowej
18. edycji Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

4 grudnia 2018 r. miało miejsce posiedzenie Rady Programowej 18. edycji Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Wcześniejsze odsłony tego projektu odbywały się pod nazwą Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów. Rebranding, który ma miejsce, jest odzwierciedleniem przemian na rynku w kierunku Digital Industry.

Członkowie Rady Programowej pod kierownictwem Współprzewodniczących Rady: Prezesa Piotra Muszyńskiego oraz Prezesa Przemysława Kurczewskiego zadbali, aby wszystkie kluczowe zmiany zachodzące w gospodarce były zawarte w agendzie 18. edycji Kongresu. Głównym hasłem programu stała się gospodarka 4.0.  W myśl hasła “Sky is the limit” odbędą się debaty nad przyszłością rynku cyfrowego w perspektywie 5, 10, 20 lat. Podczas rozmów międzynarodowego grona ekspertów zgodnie stwierdzono, że infrastruktura chmurowa to jeden z ważniejszych fundamentów, na którym warto budować innowacyjne strategie w biznesie. Ten temat jest obowiązkowym punktem podczas wiosennej edycji. Pojawi się również kwestia implementacji sieci 5G, która zostanie przedstawiona również od strony strategii państwa. Z całą pewnością będzie to Kongres, który nie ograniczy się jedynie do teleinformatyki i infrastruktury, ale będzie poruszał kwestie technologicznych innowacji z szerszej perspektywy innych sektorów: energetyki, czy też branży automotive.

Wydarzenie będzie stanowić platformę do szukania odpowiedzi na bieżące, odważne pytania m.in.: czy jesteśmy gotowi na transformację rynku do ery digital? Z poziomu gospodarki 4.0 spojrzymy na nowoczesne technologie takie jak AI, blockchain, wirtualna rzeczywistość, autonomiczne pojazdy, czy automatyzacja produkcji. O tym i o wielu innych istotnych kwestiach związanych z rynkiem teleinformatyki i infrastruktury traktować będzie agenda 18. edycji Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury, która w całości zostanie przedstawiona już niebawem.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne