Konkurs | XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

Konkurs

Konkurs Złotych Anten

3 kwietnia 2019 r., Warszawa

Konkurs ma na celu popularyzację zarówno osób, jaki i firm, które przyczyniły się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, ICT i transformacji Gospodarki do fazy 4.0. Złote Anteny przyznawane są przez niezależną Kapitułę.

Wręczenie Złotych Anten odbędzie się podczas Wielkiej Gali Złotych Anten 3 kwietnia 2019 r.

Nominacje do konkursu można zgłaszać do 4 marca 2019 r.

Kategorie konkursowe:

Człowiek Roku

Kategoria dla najskuteczniejszych menedżerów, wizjonerów i ekspertów. Osoby te, poprzez swoje działania, promują innowacje wpływające na rozwój sektorów oraz wspierają cyfryzację krajowej i globalnej gospodarki.

Innowator Roku

Kategoria dla instytucji/firm sektora ICT i telekomunikacyjnego, które są prekursorami nowoczesnych rozwiązań. Firmy te promują prototypy oraz wyznaczają trendy, tworząc i wdrażając nowatorskie projekty. Kategoria ta dotyczy zarówno dostawców technologii, jak i instytucji/spółek implementujących nowe rozwiązania w swoich organizacjach.

Lider Gospodarki 4.0

Kategoria dla instytucji/firm działających w obszarze Gospodarki 4.0, które wyróżniają się cyfryzacją swojej organizacji. Wdrażają rozwiązania pomagające z sukcesem funkcjonować w realiach nowoczesnego rynku, a także są autorytetem pod względem transformacji.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Kategoria skierowana dla instytucji/firm/inicjatyw, które poprzez swoje działania realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadząc etyczne i przejrzyste działania biznesowe oddziałują pozytywnie na gospodarkę, środowisko, pracowników oraz społeczności lokalne.

Formularz Konkursowy

Termin możliwości nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2019 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii: 1495 zł + 23% VAT
Cena zgłoszenia konkursowego zawiera jedno uczestnictwo w Wielkiej Gali Złote Anteny.

Zgłoś nominację do Konkursu Złotych Anten
Wybierz kategorię i uzasadnij

Człowiek Roku

Kategoria dla najskuteczniejszych menedżerów, wizjonerów, ekspertów, którzy poprzez swoje działania propagują innowacje wpływające na rozwój sektorów przyczyniających się do transformacji Gospodarki do fazy 4.0. Osoby te wspierają cyfryzację krajowej oraz globalnej gospodarki.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Innowator Roku

Kategoria dla instytucji/firm sektora ICT i telekomunikacyjnego, które są prekursorami innowacyjnych, biznesowych rozwiązań. Firmy te promują prototypy oraz wyznaczają trendy, tworząc i wdrażając nowatorskie projekty. Kategoria ta dotyczy zarówno dostawców technologii, jak i instytucji/spółek implementujących nowe rozwiązania w swoich organizacjach.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Lider Gospodarki 4.0

Kategoria dla instytucji/firm działających w obszarze Gospodarki 4.0, które poprzez swoją innowacyjność wyróżniają się cyfryzacją swojej organizacji, wdrażają rozwiązania pomagające z sukcesem funkcjonować w realiach nowoczesnego rynku, a także są autorytetem pod względem transformacji.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Kategoria skierowana dla instytucji/firm/inicjatyw, które poprzez swoje działania realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu prowadząc etyczne i przejrzyste działania biznesowe oddziałujące na gospodarkę, środowisko, pracowników oraz społeczności lokalne.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0


Człowiek RokuInnowator RokuLider Gospodarki 4.0Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:    
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu Złotych Anten
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 4.03.2019 r.


Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne