Konkurs | XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

Konkurs Złotych Anten

3 kwietnia 2019 r., Warszawa

Konkurs ma na celu popularyzację zarówno osób, jaki i firm, które przyczyniły się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, ICT i transformacji Gospodarki do fazy 4.0. Złote Anteny przyznawane są przez niezależną Kapitułę.

Wręczenie Złotych Anten odbędzie się podczas Wielkiej Gali Złotych Anten 3 kwietnia 2019 r.

Nominacje do konkursu można zgłaszać do 4 marca 2019 r.

Kategorie konkursowe:

Człowiek Roku

Kategoria dla najskuteczniejszych menedżerów, wizjonerów i ekspertów. Osoby te, poprzez swoje działania, promują innowacje wpływające na rozwój sektorów oraz wspierają cyfryzację krajowej i globalnej gospodarki.

Innowator Roku

Kategoria dla instytucji/firm sektora ICT i telekomunikacyjnego, które są prekursorami nowoczesnych rozwiązań. Firmy te promują prototypy oraz wyznaczają trendy, tworząc i wdrażając nowatorskie projekty. Kategoria ta dotyczy zarówno dostawców technologii, jak i instytucji/spółek implementujących nowe rozwiązania w swoich organizacjach.

Lider Gospodarki 4.0

Kategoria dla instytucji/firm działających w obszarze Gospodarki 4.0, które wyróżniają się cyfryzacją swojej organizacji. Wdrażają rozwiązania pomagające z sukcesem funkcjonować w realiach nowoczesnego rynku, a także są autorytetem pod względem transformacji.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Kategoria skierowana dla instytucji/firm/inicjatyw, które poprzez swoje działania realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadząc etyczne i przejrzyste działania biznesowe oddziałują pozytywnie na gospodarkę, środowisko, pracowników oraz społeczności lokalne.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne