Program | XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

Program

Agenda 18. edycji Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

Dzień I, 3 kwietnia 2019 r.

Inauguracja Sympozjum

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 9:50 Oficjalne otwarcie Kongresu przez Współprzewodniczących Rady Programowej

 • Jacek Niewęgłowski, Współprzewodniczący Rady Programowej, Senior Advisor, P4
 • Przemysław Kurczewski, Współprzewodniczący Rady Programowej, Członek Rady Nadzorczej, Emitel
 • Piotr Muszyński, Współprzewodniczący Rady Programowej, Założyciel & Prezes, FixMap

9:50 – 10:10 Wystąpienie Gościa Honorowego

10:10 – 10:30 Wystąpienie Gościa Specjalnego/ Keynote speech

 • Aurelio Nocerino, Programmable Network Platforms Lead, Europe, Accenture

Wizja sieci 5G w Polsce

10:30 – 10:45 Case study: Wizja 5G

10:45 – 11:35 Debata: Wizja sieci 5G w Polsce

 • Budowa Gospodarki 4.0 – wizja przyszłości
  • Przewaga konkurencyjna czy nowy model rozwoju gospodarki?
  • Nowe możliwości w cyfrowym świecie – tworzenie nowych sektorów i branż
 • Jak 5G może wspierać budowę Gospodarki 4.0
  • Tworzenie popytu na sieć 5G
  • Implementacja sieci 5G jako strategia dla Polski
  • 5G dla Industry 4.0
 • Wpływ na zagadnienia Smart City/Smart Mobility
  • Perspektywa naszych ulic za 5, 10, 20 lat

Prelegenci:

 • Jacek Niewęgłowski, Współprzewodniczący Rady Programowej, Senior Advisor, P4
 • Aurelio Nocerino, Managing Director, Accenture, Włochy
 • Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende

11:35 – 11:45 Case study: Smart City

 • Przedstawiciel miasta Tampere

11:45 – 12:20 Przerwa kawowa

Chmura Krajowa

12:20 – 12:40 Prezentacja wprowadzająca

Strategia migracji do chmury krajowej

 • Tomasz Grabowski, Dyrektor Zarządzający, Accenture
 • Przedstawiciel PKO BP*

12:40 – 12:55 Prezentacja: Czy czeka nas rewolucja?

 • Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

12:55 – 13:40 Debata: Chmura Krajowa

 • Model oraz struktura Chmury Krajowej
 • Aspekt bezpieczeństwa oraz interoperacyjność
 • Zadania infrastruktury krytycznej
 • Nowa strategia polskiego rządu – czy jesteśmy gotowi, aby stworzyć
 • infrastrukturę dla Gospodarki 4.0?
 • Finansowanie publiczne – sposób finansowania z publicznych funduszy
 • Wirtualizacja usług w Gospodarce 4.0
 • Nowe modele świadczenia usług w chmurze
  • PaaS, IaaS

Prelegenci:

 • Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Xawery Konarski, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Karol Mazurek, Managing Director, Accenture

Czy jesteśmy gotowi na transformację?

13:40 – 13:55 Wprowadzenie: Building a Connected Future through IoT

 • Jash Bansidhar, Associate Vice President of Industrial IoT Europe, Advantech

13:55 – 14:10 Wystąpienie: Co jest głównym impulsem do zmiany?

 • Grażyna Ciurzyńska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii*

14:10 – 15:00 Debata: Czy biznes jest gotowy na transformację?

 • Nowa wizja technologii – co jest osiągalne?
 • 5G dla biznesu jako element własnej strategii firm
 • Stan prawny i podatkowy
 • Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Na jakim etapie jesteśmy?
 • Aspekt społeczny – czy obywatele są gotowi na zmiany?

Prelegenci:

 • Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy*
 • Jash Bansidhar, Associate Vice President of Industrial IoT Europe, Advantech
 • Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland
 • Jakub Prusik, Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, PKP Informatyka

15:00 – 16:00 Lunch

Dzień II, 4 kwietnia 2019 r.

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

Nowa perspektywa technologii dzięki transformacji Gospodarki do fazy 4.0

9:30 – 11:00 (case studies, każdy trwający ok. 15 min.)

Wprowadzenie: Technologie w Gospodarce 4.0

 • Borys Stokalski, Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Speech: Analiza Big Data w aspekcie chmury

 • Bartosz Brosowski, Dyrektor ds. Zarządzania Informatyką, Grupa LOTOS

Speech: Automatyzacja produkcji

Prezentacja 1.

 • Przestawiciel Pratt & Whitney Rzeszów*

Speech: Pojazdy autonomiczne

Speech 1.

 • Marek Gawroński, Wiceprezes ds. relacji z sektorem publicznym, Volvo Polska

Speech 2.

 • Gabriel Buchała, Dyrektor Centrum Technicznego Aptiv*

11:00 – 11:40 Przerwa kawowa

POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

11:40 – 11:55 Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa

Dotychczasowe efekty programu POPC oraz plany na przyszłość/

Wzrost poziomu digitalizacji społeczeństwa w efekcie rozwoju programu POPC

11:55 – 12:10 Case study

Projekt POPC E2E na przykładzie POPC1

 • Tomasz Kowal, Investment Management Director, Orange

12:10 – 13:10 Debata: POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 • Perspektywa rządu oraz oczekiwania
 • Jak zbudować model biznesowy? Jak to monetyzować?
 • Współdzielenie infrastrukuty, zwiększanie efektywności
 • Jak wspierać operatorów płacących za rewolucję cyfrową?
 • Czy i jak rząd może wspierać wzrost konsumpcji usług internetowych społeczeństwa?

Moderator:

 • dr Krzysztof Heller, Właściciel, InfoStrategia

Prelegenci:

 • Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej*
 • Piotr Jaworski, Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii, Orange
 • Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu, NEXERA
 • Magdalena Gaj, Managing Partner, MMC Proconnect Gaj Olszewska

Klient cyfrowy

13:10 – 13:25 Case study

13:25 – 13:40 Case study

 • Mariusz Sulik, Business Development, Asseco Poland S.A.

13:40 – 14:30 Debata: Klient cyfrowy

 • Czego oczekuje klient cyfrowy?
 • Czynnik ludzki – dostęp osób fizycznych do usług ich potrzeby i kwalifikacje
 • Produkt przyszłości – change in the game
 • Nowa perspektywa kształtowania się cen i sprzedaży. Produkt jako usługa.

Prelegenci:

 • Aleksander Kutela, CEO, Grupa Onet.pl
 • Maciej Maciejowski, Członek Zarządu, TVN
 • Adam Sawicki, Chief Digital Officer, AmRest
 • Bogusław Tobiasz, Regional IT & Digital Innovation Director CEE, Bayer

14:30 – 14:50 Wystąpienie: Podsumowanie Kongresu

 • Uwagi końcowe
 • Podsumowanie oraz wnioski
 • Piotr Muszyński, CEO & Owner, FixMap

14:50 – 15:50 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

* udział osób w trakcie potwierdzenia

Data aktualizacji: 13.03.2019 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne