Program | XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

Program

Panel 1: Wizja sieci 5G w Polsce

 • Wpływ na zagadnienia Smart City, Smart Mobility
  • System szybkiego ładowania
  • Perspektywa naszych ulic za 5, 10, 20 lat
 • Budowa Gospodarki 4.0 – wizja przyszłości
  • Gospodarka 4.0 – przewaga konkurencyjna czy nowy model rozwoju gospodarki?
  • Nowe możliwości w cyfrowym świecie – tworzenie nowych sektorów i branż
 • Tworzenie popytu na sieć 5G
 • Implementacja sieci 5G jako strategia dla Polski

Panel 2: Chmura Narodowa

 • Model oraz struktura Chmury Narodowej
 • Aspekt bezpieczeństwa oraz interoperacyjność
 • Zadania infrastruktury krytycznej
 • Nowa strategia polskiego rządu – czy jesteśmy gotowi, aby stworzyć infrastrukturę dla Gospodarki 4.0?
 • Finansowanie publiczne – sposób finansowania z publicznych funduszy

Panel 3: Czy jesteśmy gotowi na transformację?

 • Nowa wizja technologii – co jest osiągalne?
 • Użycie krytycznych danych oraz ich bezpieczeństwo
 • Aspekt społeczny – czy obywatele są gotowi na zmiany?
 • Stan prawny – problemy dedykowanych częstotliwości
 • Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Na jakim etapie jesteśmy

Panel 4: Nowa perspektywa technologii dzięki transformacji Gospodarki do fazy 4.0

 • Wprowadzenie: Technologie w Gospodarce 4.0
 • Case study: AI
 • Case study: AR/VR
 • Case study: Automatyzacja produkcji
 • Case study: Robotyzacja
 • Case study: Pojazdy autonomiczne
 • Case study: Blockchain

Panel 5: POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 • Perspektywa rządu oraz oczekiwania
 • Jak zbudować model biznesowy? Jak to monetyzować?
 • Współdzielenie infrastrukuty, zwiększanie efektywności
 • Jak wspierać operatorów płacących za rewolucję cyfrową?

Panel 6: Klient cyfrowy

 • Czego oczekuje klient cyfrowy?
 • Czynnik ludzki – dostęp osób fizycznych do usług ich potrzeby i kwalifikacje
 • Produkt przyszłości – change in the game
 • Nowa perspektywa kształtowania się cen i sprzedaży. Produkt jako usługa.

Podsumowanie Kongresu

 • Uwagi końcowe
 • Podsumowanie oraz wnioski

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej