Program | XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

Agenda 18. edycji Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

Dzień I, 3 kwietnia 2019 r.

Inauguracja Sympozjum

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 10:00 Oficjalne otwarcie Kongresu przez Współprzewodniczących Rady Programowej

 • Piotr Muszyński, Współprzewodniczący Rady Programowej, Założyciel & Prezes, FixMap
 • Jacek Niewęgłowski, Współprzewodniczący Rady Programowej, Senior Advisor, P4
 • Przemysław Kurczewski, Współprzewodniczący Rady Programowej, Członek Rady Nadzorczej, Emitel

10:00 – 10:15 Keynote speech

 • Emanuele Procaccioli, Communications, Media & Technology Managing Director, Accenture

Wizja sieci 5G w Polsce

10:15 – 10:30 Prezentacja: Gotowi na 5G

 • Aleksander Jakubczak, Dyrektor ds. rozwiązań 5G, Huawei

10:30 – 11:35 Debata: Wizja sieci 5G w Polsce

 • Budowa Gospodarki 4.0 – wizja przyszłości
  • Przewaga konkurencyjna czy nowy model rozwoju gospodarki?
  • Nowe możliwości w cyfrowym świecie – tworzenie nowych sektorów i branż
  • Jak przyspieszyć budowę 5G w Polsce?
  • Jakie są główne czynniki, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas budowy sieci?
  • Efektywna droga wdrożenia sieci w Polsce
 • Jak 5G może wspierać budowę Gospodarki 4.0
  • Tworzenie popytu na sieć 5G
  • Implementacja sieci 5G jako strategia dla Polski
  • 5G dla Industry 4.0
 • Wpływ na zagadnienia Smart City/Smart Mobility
  • Perspektywa naszych ulic za 5, 10, 20 lat

Moderator:

 • Bogusław Chrabota, Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita

Prelegenci:

 • Jacek Niewęgłowski, Współprzewodniczący Rady Programowej, Senior Advisor, P4
 • Tonny Bao, CEO, Huawei
 • Rafal Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Tomasz Grabowski, Dyrektor Zarządzający, Accenture
 • Tomasz Muda, Prezes Zarządu, Polkomtel Infrastruktura
 • Dariusz Mastalerz, Dyrektor ds. rozwoju rozwiązań, Atende

11:35 – 11:50 Speech: The future EU funding possibilities for 5G ready network deployments in the next financial framework of the EU

 • dr Daniel Kitscha, Investment in High Capacity Networks, DG Connect, European Commission

11:50 – 12:00 Podsumowanie: Wizja sieci 5G w Polsce

 • Dariusz Mastalerz, Dyrektor ds. rozwoju rozwiązań mobilnych, Atende

12:00 – 12:35 Przerwa kawowa

Chmura Krajowa

12:35 – 12:55 Prezentacja wprowadzająca

Chmura fundamentem cyfrowej gospodarki

 • Mariusz Chudy, Managing Director, Accenture

12:55 – 13:10 Wystąpienie: Czy czeka nas rewolucja?

 • Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

13:10 – 13:55 Debata: Migracja polskiej administracji i biznesu do chmury

 • Model oraz struktura Chmury Krajowej
  • Aspekt bezpieczeństwa oraz interoperacyjność
  • Zadania infrastruktury krytycznej
  • Nowe modele świadczenia usług w chmurze
   • PaaS, IaaS?
 • Nowa strategia polskiego rządu – czy jesteśmy gotowi, aby stworzyć infrastrukturę dla Gospodarki 4.0?
 • Finansowanie publiczne – sposób finansowania z publicznych funduszy
 • Wirtualizacja usług w Gospodarce 4.0

Moderator:

 • Adam Haertle, Redaktor Naczelny, ZaufanaTrzeciaStrona.pl

Prelegenci:

 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Roman Młodkowski, Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji, Operator Chmury Krajowej
 • Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Mariusz Chudy, Managing Director, Accenture
 • Xawery Konarski, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czy jesteśmy gotowi na transformację?

13:55 – 14:10 Wprowadzenie: Building a Connected Future through IoT

 • Jash Bansidhar, Associate Vice President of Industrial IoT Europe, Advantech

14:10 – 15:20 Debata: Czy biznes jest gotowy na transformację?

 • Nowa wizja technologii – co jest osiągalne?
 • 5G dla biznesu jako element własnej strategii firm
 • Stan prawny i podatkowy
 • Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Na jakim etapie jesteśmy?
 • Aspekt społeczny – czy obywatele są gotowi na zmiany?

Moderator:

 • Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska

Prelegenci:

 • Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu, Netia
 • Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
 • Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei
 • Jash Bansidhar, Associate Vice President of Industrial IoT Europe, Advantech
 • Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland
 • Arkadiusz Paździerski, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej, RUCH

15:20 – 16:20 Lunch

Dzień II, 4 kwietnia 2019 r.

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

Niezależność Polski w kontekście cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej

9:30 – 10:20 Debata

Moderator:

 • Łukasz Kister, Niezależny ekspert bezpieczeństwa, Biegły sądowy

Prelegenci:

 • Arkadiusz Urban, Doradca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Prof. dr hab. Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Arkadiusz Siwko, Instytut Studiów Strategicznych
 • Rafał Jaczyński, Regionalny Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, Huawei
 • Tomasz Matuła, Niezależny ekspert

Nowa perspektywa technologii dzięki transformacji Gospodarki do fazy 4.0

10:20 – 10:35 Wprowadzenie: Technologie w Gospodarce 4.0

 • Borys Stokalski, Członek Rady,PIIT

10:35 – 10:50 Speech: Pojazdy autonomiczne

 • Marek Gawroński, Wiceprezes ds. relacji z sektorem publicznym, Volvo Polska

10:50 – 11:05 Speech: Analiza Big Data w aspekcie chmury

 • Bartosz Brosowski, CIO, Grupa LOTOS

11:05 – 11:20 Speech: Autonomiczna jazda – o rewolucji 4.0 w automotive

 • Ewa Skarbowska, Software Engineering Manager Electronics Control, Active Safety, Centrum Techniczne Aptiv

11:20 – 12:00 Przerwa kawowa

POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

12:00 – 12:15 Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa

Dotychczasowe efekty programu POPC oraz plany na przyszłość/

Wzrost poziomu digitalizacji społeczeństwa w efekcie rozwoju programu POPC

 • Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji*

12:15 – 12:30 Case study: Projekt POPC E2E na przykładzie POPC1

 • Tomasz Kowal, Investment Management Director, Orange

12:30 – 13:20 Debata: POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 • Perspektywa rządu oraz oczekiwania
 • Jak zbudować model biznesowy? Jak to monetyzować?
 • Współdzielenie infrastrukuty, zwiększanie efektywności
 • Jak wspierać operatorów płacących za rewolucję cyfrową?
 • Czy i jak rząd może wspierać wzrost konsumpcji usług internetowych społeczeństwa?
 • Bezpieczeństwo sieci krytycznej

Moderator:

 • dr Krzysztof Heller, Właściciel, InfoStrategia

Prelegenci:

 • Piotr Jaworski, Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii, Orange
 • Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu, NEXERA
 • Magdalena Gaj, Managing Partner, MMI Proconnect Gaj Olszewska

Klient cyfrowy

13:20 – 13:35 Case study: AVAGAT: Context-Aware Computing platform

 • Mariusz Sulik, Business Development, Asseco Poland

13:35 – 14:40 Debata: Klient cyfrowy

 • Czego oczekuje klient cyfrowy?
 • Czynnik ludzki – dostęp osób fizycznych do usług ich potrzeby i kwalifikacje
 • Produkt przyszłości – change in the game
 • Nowa perspektywa kształtowania się cen i sprzedaży. Produkt jako usługa.

Moderator:

 • Robert Wielgo, Wiceprezes Zarządu, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Prelegenci:

 • Maciej Maciejowski, Członek Zarządu, TVN
 • Adam Sawicki, Chief Digital Officer, AmRest
 • Aleksander Kutela, VP, RASP
 • Bogusław Tobiasz, Regional IT & Digital Innovation Director CEE, Bayer
 • Jakub Gierszyński, E-commere and Marketing Director, Inter Cars i Liberty Motors
 • Małgorzata Kąkol, Dyrektor Departamentu Rynku Korporacyjnego i MŚP, BIG, Grupa BIK

14:40 – 14:50 Wystąpienie: Podsumowanie Kongresu

 • Uwagi końcowe
 • Podsumowanie oraz wnioski
 • Piotr Muszyński, Współprzewodniczący Rady Programowej, Założyciel & Prezes, FixMap

14:50 – 15:50 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

* udział osób w trakcie potwierdzenia

Data aktualizacji: 2.04.2019 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne