Brak pomysłu na rozwój przedsiębiorstwa, niewielka wiedza ekonomiczna, nierzetelność kontrahentów, złe decyzje finansowe – to tylko kilka najczęściej występujących przyczyn upadku wielu firm. Zobacz jakie błędy popełniają przedsiębiorcy.

Każdy właściciel działalności gospodarczej rejestruje ją z myślą o korzyściach i wielkim interesie. Tymczasem na polskim rynku co roku upadają tysiące takich podmiotów. 

Na postawione w tytule artykułu pytanie, a mianowicie „jakie błędy popełniają przedsiębiorcy?” nie ma jednej idealnej odpowiedzi. Biznes rządzi się swoimi prawami i w wielu przypadkach nawet dobre decyzje i wizja przyszłości firmy, nie są w stanie uratować jej przed bankructwem. Na upadek przedsiębiorstwa składa się tak wiele różnych elementów, że nie sposób ocenić, który z nich staje się w większości przykładów przysłowiowym gwoździem do trumny.

Polscy przedsiębiorcy

Faktem jest to, że w naszym kraju rośnie liczba działalności gospodarczych. Obecnie, według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w Polsce zarejestrowanych jest blisko 3 miliony przedsiębiorstw. Nasi rodacy coraz chętniej przekonują się do pracy na swój rachunek. Wiele osób wybiera własną firmę zamiast pewnego etatu. Do głównych powodów takiej decyzji zaliczają to, że bycie przedsiębiorcą pozwala osiągnąć wolność i większą elastyczność. Właściciel jednoosobowej działalności może bowiem w dowolny sposób kierować jej poczynaniami, przyjmować tylko te zlecenia, które chce, a także sam kontroluje przepływ gotówki w swoim biznesie.

Mankamenty własnej firmy

Do wad przejścia „na swoje” można zaliczyć brak płatnego urlopu oraz mało opłacalne chorobowe. Prowadzenie firmy wydaje się również trudne z powodu wysokich składek. Każdy przedsiębiorca, który przez pierwsze dwa lata korzysta z preferencyjnego ZUS-u, ma obowiązek uiszczać opłatę rzędu około 500 zł, w przypadku normalnej wysokości składek kwota ta wzrasta do ponad 1200 zł. Skomplikowane są ponadto przepisy podatkowe, a zadania nie ułatwiają często wprowadzane nowelizacje. Bycie przedsiębiorcą wiąże się więc z wielozadaniowością. Mimo zatrudnienia księgowej czy doradcy finansowego, a także korzystania z usług wielu podwykonawców, warto choćby w podstawowym zakresie odnajdywać się w każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nigdy nie wiadomo bowiem, czy wiedza którą nabędzie się dość spontanicznie i czasami przypadkowo, nie przyda się w przyszłości.

Kłopoty firmy – jakie błędy popełniają przedsiębiorcy?

Tymczasem nawet dobrze działająca maszyna, czasami się psuje. Przyczyny załamania się kondycji firm można podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Nie sposób ocenić, które z nich bardziej wpływają na upadek przedsiębiorstwa. Wydaje się, że to układ naczyń połączonych i w przypadku zawirowań na jednej płaszczyźnie, biznes zaczyna psuć się także na kolejnej. To właśnie spadek płynności finansowej przedsiębiorstwa pokazuje, na ile właściciel jest w stanie zawalczyć o swój interes. Nie z każdych problemów można jednak wyjść obronną ręką. Czasami dochodzi do upadku firmy.

Jak wygląda upadłość firmy?

Wielu kojarzy ją z dużymi przedsiębiorstwami, które mogą pochwalić się sporym kapitałem. Nic bardziej mylnego. Jej ramy określa Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z zawartymi w tym akcie przepisami, upadłość mogą ogłosić nie tylko spółki czy ogromne korporacje, ale również jednoosobowe działalności gospodarcze. Dochodzi do tego wówczas, gdy firma stanie się z jakichś przyczyn niewypłacalna. Wniosek o upadłość należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Dłużnik ma na to maksimum dwa tygodnie od momentu, gdy wystąpiła podstawa ogłoszenia upadłości. Dokument taki powinien zawierać między innymi podstawowe dane właściciela, oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, a także uzasadnienie wniosku. Wraz z nim konieczne jest złożenie oświadczenia dotyczącego prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy a upadłość firmy

Trudno rozpatrywać, co właściwie może doprowadzić do konieczności zamknięcia przedsiębiorstwa. Można jednak wymienić kilka najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy. Do upadku może dojść szczególnie wtedy, gdy zagrożona jest płynność finansowa danej działalności gospodarczej. Duży wpływ na finanse firmy mają klienci, a konkretnie regulowane przez nich zobowiązania. W kłopoty wpadają przedsiębiorstwa, które nie potrafią skutecznie wyegzekwować spłaty należności przez kontrahenta.

Przyczyny wewnętrzne

Czasami jedna decyzja pociąga za sobą lawinę niekorzystnych zdarzeń. W sytuacji, gdy płynność finansowa przedsiębiorstwa pozostawia wiele do życzenia, właściciel powinien wprowadzić działania zaradcze. Pokonanie chwilowych problemów może udać się na przykład dzięki restrukturyzacji przedsiębiorstwa, czyli pewnego rodzaju zmianom w aktywach, pasywach albo organizacji firmy. W praktyce chodzi między innymi o zorganizowanie w inny niż dotychczas sposób kwestii zatrudnienia, wydatków czy zależności służbowych. Przewodnim celem wykonania takiego kroku jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.

Bez kontroli

Istnieje wiele elementów całej układanki, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Pogorszenie się światowej koniunktury, podwyższenie cen surowców, wahanie kursów walut czy też spadek popytu na daną usługę czy produkt – to wszystko sprawia, że firma traci dawną pozycję. W literaturze wyróżnia się w tym obszarze tak zwane czynniki makroekonomiczne oraz branżowe. Wpływ na nie mają działania gospodarcze, polityczne oraz rynkowe, które wykraczają poza kontrolę właściciela firmy. W takim przypadku zamiast przeciwstawiać się temu, czego nie można uniknąć, należałoby zrobić wszystko, aby zmniejszyć rozmiar strat.

Ratunek przed upadkiem?

Jednym ze sposobów na uratowanie firmy – prócz uzyskania szybkiego dofinansowania, które może sprawić, że płynność finansowa przedsiębiorstwa wróci do optymalnego poziomu – może okazać się wprowadzenie do działalności tak zwanego syndyka. Powołuje się go w momencie ogłoszenia upadłości. To właśnie ta osoba ma za zadanie przeprowadzić całe postępowanie upadłościowe, a bardzo często postawić na nogi działalność gospodarczą. Przejmuje on wszystkie uprawnienia właścicielskie czy też kierownicze w przedsiębiorstwie. Zdarza się tak, że dzięki stanowczym ruchom, firma pod wpływem działalności syndyka znów się odradza.

Kredyt dla zadłużonych firm?

Przedsiębiorstwa ze złą historią kredytową nie mogą liczyć na wsparcie ze strony banku. Niestety wszystkie tego typu instytucje sprawdzają swoich potencjalnych kredytobiorców w rejestrach dłużników takich podmiotów, jak na przykład Krajowy Rejestr Dłużników, Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej. Negatywny wpis w tych bazach nie skreśla jednak szans przedsiębiorcy na uzyskanie pożyczki w instytucji pozabankowej. Większość firm pożyczkowych nie wymaga żadnych zaświadczeń, a także nie kontroluje potencjalnych pożyczkobiorców w bazach dłużników. 

Jeden komentarz do artykułu “Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy, przez co tracą swoje firmy?”

  1. Znam kilku takich co nie wie jak zarządzać firmą. Już niektórzy potracili swoje dorobki życia. Ja na szczęście radzę sobie całkiem nieźle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.