Wszystkie firmy branży finansowej, które udzielają pożyczek i kredytów, muszą sprawdzać wypłacalność swoich klientów. To najlepsza droga do tego, aby dowiedzieć się, czy każdy z nich będzie w stanie oddać pożyczoną kwotę wraz z naliczonymi kosztami dodatkowymi. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie takiej analizy. Jednym z nich jest scoring kredytowy.

Scoring kredytowy – definicja

Metoda, o której mowa, stosowana jest przez największe instytucje finansowe. Jej używanie służy ocenie tego, czy potencjalny pożyczkobiorca uzyska pomoc, której potrzebuje. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i dużych firm. Ważne jest przecież, by ten, kto składa stosowny wniosek, był w stanie podołać dodatkowemu obciążeniu finansowemu. Ocena ta przedstawiana jest w postaci wykazu punktów. Im jest ich więcej, tym większa szansa na otrzymanie wnioskowanej pożyczki. Co ciekawe, wnioskodawca porównywany jest z osobami, które już przeszły przez weryfikację i dostały kredyt. Im bardziej jego profil jest podobny do nich, tym większe szanse, że dostanie kwotę, na której mu zależy.

Jak obliczana jest wiarygodność finansowa?

W celu wykonania skomplikowanych operacji analitycznych stosuje się dostosowane do tego programy komputerowe. Prędkość ich działania pozwala na natychmiastowe uzyskanie wyniku. Jest jednak pewien problem z opisywaną aplikacją. Otóż działa ona zgodnie ze sztywno określonym algorytmem. Nie pozwala on na analizę czynników wykraczających poza ściśle sprecyzowany zakres obliczeń. Swoisty „klucz odpowiedzi” zawarty został w bardzo restrykcyjnie nakreślonych granicach i nie ma szans na ich przekroczenie w procesie weryfikacji.

Każda firma ma swoje kryteria

Wiadomo, że obostrzenia stawiane przez program są jasno określone. Faktem jest jednak, że samo oprogramowanie analityczne ma kilka odsłon. Każdy pożyczkodawca czy bank ma swój zestaw wskaźników, według którego badany jest klient. Różnice mogą polegać między innymi na tym, ile minimalnie powinien zarabiać ten, kto chce pożyczyć pieniądze. Jeszcze inną zmienną są dopuszczalne formy zatrudnienia. Jedne oceniane są pozytywnie, a inne wykluczają tego, kto jest sprawdzany. Podobnie jest w przypadku oceny wieku. Niektórzy akceptują petentów w wieku 18 lat, a inni uważają, że tylko osoba kilka lat starsza podoła zobowiązaniu finansowemu. Jeszcze inne zmienne dotyczą czasu, w którym ma zostać zwrócony dług i ile osób mieszka wspólnie z kredytobiorcą. Może być zatem tak, że w jednej spółce zostaniemy ocenieni pozytywnie, a w drugiej odrzucą nas z uwagi na niewypłacalność.

Nie wszyscy sprawdzają

Pożyczkodawcy znacząco różnią się między sobą. Jedni udzielają pożyczek bez przelewu weryfikacyjnego, inni tego nie robią. Podobnie jest z analizowaniem baz dłużników czy ocenianiem wiarygodności kredytowej. Pewne jest jedynie to, że tę ostatnią procedurę z całą pewnością wdrażają banki. One najbardziej restrykcyjnie sprawdzają swoich przyszłych klientów. Najczęściej są też najmniej ufne. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. Działanie to ma na celu dbanie o pieniądze klientów, które deponowane są w postaci lokat. Ta duża ostrożność wielu skłania jednak do tego, by korzystać z usług firm pozabankowych. Nie oznacza to jednak, że ci pożyczkodawcy rozdają pieniądze bez namysłu. Oni również muszą dbać o swoje dobro, ale stawiają mniej rygorystyczne warunki.

Nie tylko scoring kredytowy

Wspomnieliśmy już o tym, że spółki z branży finansowej działają wedle charakterystycznych dla siebie procedur. Zdarza się, że nie tylko one służą sprawdzaniu wiarygodności. Z pomocą przychodzi także Biuro Informacji Kredytowej. To sprawdzone źródło informacji na temat tego, kto chce pożyczyć pieniądze. Podobnie jest w przypadku innych baz takich jak ERIF czy KRD. One wszystkie stworzone zostały, by jak najlepiej przeanalizować naszą zdolność kredytową.

Grupowanie pożyczkodawców

Dobrze zdać sobie sprawę z tego, jak wyliczane są zdolności kredytowe poszczególnych firm i osób fizycznych. W przypadku bazy BIK stworzonej przez Związek Banków Polskich przedział punktowy, wedle którego oceniany jest wnioskodawca, mieści się w granicach 192-631. W zależności od ilości punktów przyznaje się od 1 do 5 gwiazdek. Wyliczenia dokonywane są zgodnie ze złożoną formułą, na którą składa się szereg informacji o wnioskodawcy. Co jest brane pod uwagę? Przede wszystkim uzyskiwane dochody i miesięczne koszty utrzymania związane z podstawowymi opłatami. Ponadto sprawdzeniu podlega również obecne zadłużenie. Sprawdza się również, czy w chwili obecnej badany ma zaciągnięte kredyty lub pożyczki i jak wywiązuje się z terminowego ich spłacania. To analiza ilościowa. Druga z kolei nazywana jest jakościową. Tutaj bada się zdecydowanie więcej zmiennych. W ich skład wlicza się m.in. wiek, stan cywilny, status majątkowy i liczbę osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy. Sprawdza się również wykształcenie, zajmowane stanowisko i historię kredytową.

Scoring kredytowy jest procedurą, przez którą przechodzi każda osoba decydująca się na kredyt lub pożyczkę. Warto zatem dbać o to, by w trakcie takiego badania okazać się rzetelnym klientem, któremu można pożyczyć pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.