W poniższym tekście przyjrzymy się, jakie są najpopularniejsze rodzaje kredytów dla firm, omówimy każdy z nich, a także zastanowimy się, który jest najbardziej opłacalny?

Branża kredytowa zmienia się na naszych oczach w zawrotnym tempie. Nic w tym dziwnego, skoro zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe robią wszystko, aby dostosować swoją ofertę do najbardziej wymagających klientów. A do takich właśnie należą przedsiębiorcy. Mają różne towary czy usługi, cele, plany, a także model działalności, ale jedną wspólną potrzebę: zachowanie płynności finansowej. Gdy nie jest to możliwe, większość właścicieli firm decyduje się na skorzystanie z pomocy profesjonalnych podmiotów.

Na problemy finansowe narzekają nie tylko początkujący przedsiębiorcy, choć wśród potencjalnych kredytobiorców to właśnie ta grupa ma najwięcej przedstawicieli. Pomoc finansowa oferowana przez banki może przybrać różną formę. Instytucje te walczą o klienta, tworząc propozycje kredytowe z myślą o wielu celach. 

Czym jest kredyt bankowy?

Warto zacząć od ogólnego wyjaśnienia, czym w istocie jest sam kredyt. Zgodnie z przepisami polskiego prawa to umowa zawarta w formie pisemnej między instytucją bankową a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się przekazać konkretną i określoną w niej kwotę lub przedmiot drugiej stronie, a biorący kredyt obiecuje wykorzystać środki zgodnie ze wskazanym celem, a później zwrócić je w całości, wraz z naliczonymi prowizjami oraz odsetkami. Ten rodzaj stosunku zobowiązaniowego charakteryzuje więc celowość, odpłatność oraz zwrotność. Bank udziela pomocy na określony cel oraz czas.

Kredyty dla każdego

Można wyróżnić kredyty dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób fizycznych. Skupmy się na tych pierwszych. Do grupy tej należą przede wszystkim: kredyt obrotowy, w tym kredyt na rachunku bieżącym czy też w rachunku kredytowym, a także kredyt inwestycyjny udzielany z myślą o sfinansowaniu jakiejś dużej inwestycyjnej transakcji. Ważne, aby przedsiębiorcy, przed złożeniem wniosku o wsparcie, dokładnie poznali specyfikę każdego z tych typów, a także porównali oferty poszczególnych banków. Okazuje się bowiem, że różnią się one diametralnie, w szczególności pod względem kosztów całkowitych należności.

Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa

Podstawą przy udzielaniu kredytu firmom, podobnie jak ma to miejsce w przypadku osób prywatnych, jest ocena potencjału kredytowego przedsiębiorstwa. Analiza taka pozwoli bankowi stwierdzić, czy dany podmiot gospodarczy będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Należy jednak wiedzieć, że każda instytucja udzielająca pożyczki czy kredytu ma własny sposób badania zdolności kredytowej wnioskującego. Większość z nich oczywiście opiera się na podstawowych i uniwersalnych kryteriach, ale poszczególne nadają temu samemu elementowi inną wartość. To dlatego zachodzi tak duża dysproporcja między oceną zdolności danej firmy wykonaną w różnych bankach, opartą na tych samych przesłankach i danych.

Kredyty dla firm na oświadczenie

Banki oceniając zdolność kredytową przedsiębiorstwa biorą pod uwagę wszelkie elementy jego funkcjonowania i rozwoju. Jednym z głównych kryteriów jest dochód firmy, koszty przez nią ponoszone, jak i czas jej prowadzenia. Nie bez znaczenia może okazać się także liczba stałych klientów oraz wykazanie przez właściciela najbliższych planów przedsiębiorstwa. Instytucja bankowa większość zaświadczeń musi mieć na piśmie. Dlatego firma zostanie zobowiązana do przedstawienia licznych oświadczeń o dochodach. Opisywana procedura oczywiście dotyczy przedsiębiorstw, które działają na rynku już jakiś czas. Banki bowiem kierują swoją ofertę kredytową głównie do małych, średnich i dużych firm. Przedsiębiorstwa, które dopiero rozwijają skrzydła, będą musiały poczekać na wsparcie co najmniej kilka miesięcy. Optymalny okres istnienia firmy to minimum od 6 do 12 miesięcy.

Firma z długami?

Banki sprawdzają swoich potencjalnych kredytobiorców w różnych rejestrach dłużników. Kontrolują między innymi bazę Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej a także Krajowy Rejestr Dłużników. Dobra historia kredytowa firmy działa na jej korzyść, zła może pozbawić szans na zaciągnięcie zobowiązania. Negatywny wpis do rejestru jest zazwyczaj skutkiem nieuregulowania należności lub złamania zasad umowy zawartej z instytucją finansową. Nierzetelną firmę do bazy może wpisać nie tylko prywatny wierzyciel, ale także Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. To dlatego kredytobiorcy żądają zawsze przedstawienia przez przedsiębiorcę oświadczenia o niezaleganiu z opłatą składek do ZUS czy podatku do US. Jeśli do tego wszystkiego dochodzi egzekucja komornicza, wnioskodawca może zapomnieć o kredycie.

Kredyt na rachunku bieżącym

To jeden z najpopularniejszych rodzajów kredytu dla firm. Inaczej nazywany linią kredytową. Modelem działania przypomina nieco debet na koncie. W przypadku tego rodzaju zobowiązania nie ma znaczenia, czy środki będą wpływać na konto firmowe czy prywatne wnioskodawcy. Przedsiębiorca zyskuje dostęp do limitu kredytowego, którego wysokość określa umowa. W praktyce oznacza to, że może korzystać z kwot ponad stan salda swojego rachunku bankowego, a debet spłacany jest automatycznie w sytuacji, gdy wpłaci na konto nowe środki. Aby otrzymać ten rodzaj kredytu niezbędna jest wysoka zdolność zaciągania zobowiązań.

Kredyt obrotowy dla firm

Jego celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu płynności finansowej. Środki z kredytu mogą zostać przeznaczone na bieżące potrzeby firmy. Bank przyznaje go na maksimum rok, chyba, że ma on sfinansować zakupy sezonowe. Kredyt obrotowy dla firm to dobre wyjście dla właścicieli, którzy nie mają funduszy na pensję pracowników, zakup towaru czy pokrycie innych zobowiązań. Co do zasady instytucja bankowa nie narzuca sztywnego harmonogramu spłaty, lecz z każdym przedsiębiorcą umawia się indywidualnie, według jego potrzeb i możliwości.

Kredyt inwestycyjny dla firm

Każda firma, aby mogła się rozwijać, musi inwestować. W myśl zasady, że jeśli nie idzie do przodu, to się cofa. Nie zawsze jednak ma na to wolne środki, a tradycyjny kredyt obrotowy dla firm czy też kredyt hipoteczny dla firm nie jest satysfakcjonującym rozwiązaniem. Z pomocą przychodzi jeszcze jeden produkt bankowy stworzony z myślą o przedsiębiorstwach. Chodzi o kredyt inwestycyjny dla firm, który instytucja bankowa przyznaje między innymi na zakup wyposażenia, dokonanie restrukturyzacji czy budowę nowej siedziby, a także obiektów przemysłowych, handlowych lub usługowych.  

Kredyt hipoteczny dla firm

Z drogimi zakupami i inwestycjami ściśle związany jest jeszcze jeden z rodzajów kredytu dla przedsiębiorstw – hipoteczny. To obecnie najtańszy tego typu produkt na rynku finansowym. Nie jest jednak zarezerwowany dla każdej firmy. Formą zabezpieczenia zobowiązania musi być bowiem nieruchomość. Ponadto bank wymaga od kredytobiorcy szczegółowych informacji dotyczących przeznaczenia pożyczonych środków. 

Jeśli wahasz się nad wybraniem właściwej oferty finansowania firmy, sprawdź aktualny ranking Pożyczkowego Portalu: https://pozyczkowy-portal.pl/kredyt-dla-firm/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.