Czym jest faktoring dla firm i jakie są jego rodzaje? Przeczytaj tekst i dowiedź się wszystkiego na temat faktoringu. 

Nazwa faktoring brzmi tajemniczo i nie kojarzy się zbytnio z przedsiębiorczością. Tymczasem jest to jedno z najczęściej pojawiających się pojęć w kontekście nieuczciwych kontrahentów. Przez ludzi świata biznesu, specjalistów z branży finansowej, a także prawników nazywany jest skuteczną bronią właścicieli firm w walce z nierzetelnymi partnerami w interesach. Warto więc przyjrzeć się mu bliżej. 

Liczba firm funkcjonujących w Polsce, choć oczywiście nie możemy równać się z krajami Zachodu, z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Coraz więcej naszych rodaków decyduje się „pójść na swoje”, mając głowę pełną planów, ale i marzeń. Te ostatnie, nawet w przypadku świetnie prosperującego i wciąż rozwijającego się biznesu mogą popsuć nieuczciwi kontrahenci. Jak się przed nimi bronić? Czy faktoring dla firm rzeczywiście jest tak dobrym rozwiązaniem problemu, jak twierdzi wielu specjalistów?

Polska przedsiębiorczość

Według szacunków aż 70 procent polskich firm ma problem z nierzetelnością swoich klientów. Chodzi oczywiście o pieniądze, a konkretnie o nieregulowanie przez kontrahentów zaciągniętych zobowiązań, jak i bieżących należności. Wiele razy sytuacja ma postać kilkudniowych opóźnień z uiszczeniem płatności. Coraz częściej jednak dochodzi do przypadków, gdy klient nie zamierza lub nie ma z czego zapłacić za towar czy usługę. Na nic zdają się prośby, groźby i wysyłanie kolejnych wezwań do zapłaty. Wielu przedsiębiorców traci na takim procederze nie tylko czas, energię, ale w szczególności pieniądze. Biznesmeni nie mają możliwości, aby zmusić klienta do natychmiastowej płatności. Na szczęście istnieje tak zwany faktoring.

Faktoring dla firm definicja

Określa się tak metodę wykupu przez podmiot świadczący tego typu usługę (tak zwanego faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych od kontrahentów. Poprzez ostatnich rozumie się tych, którzy skorzystali z danej usługi, dostawy czy też otrzymali świadczenia dodatkowe. Przez wielu faktoring jest mylony ze sprzedażą wierzytelności, czyli cesją. Nie jest to jednak to samo pojęcie. Jest on bowiem połączeniem cech przeróżnych elementów i stosunków, jak między innymi umowy zlecenia oraz właśnie cesji wierzytelności. W praktycznym wymiarze faktoring jest określeniem szerszym niż cesja. Tą ostatnią można bowiem wytłumaczyć jako przeniesienie długu z majątku wierzyciela do majątku osoby trzeciej, którą z wierzycielem łączy umowa.

Przedmiot faktoringu

Usługa faktoringu obejmuje ponadto monitoring płatności czy wszelkich rozliczeń, pomoc w ściganiu przeterminowanych zobowiązań majątkowych czy też doradztwo prawne i administracyjne. Mówiąc o faktoringu mamy zazwyczaj na myśli nieprzeterminowane, czyli istniejące i przyszłe, pieniężne i w większości przypadków niewymagalne wierzytelności. Warunkiem koniecznym, aby faktor mógł podjąć się realizacji zadania, jest udokumentowanie ich za pomocą faktur VAT.

Faktoring w prawie

Kwestię faktoringu reguluje przede wszystkim prawo międzynarodowe, a konkretnie konwencja z 28 maja 1988 roku zawarta w Ottawie. Definicja zawarta w tym akcie prawnym potwierdza, że faktoring jest umową między faktorantem i faktorem, na podstawie której ten pierwszy przenosi na drugiego własność wierzytelności, która wynika z umowy sprzedaży danego towaru lub usługi kontrahentowi. W polskim systemie prawnym faktoring funkcjonuje jako umowa nienazwana, a jego podstawą są normy zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Faktoring dla firm – cele zastosowania

Ma pozwolić przedsiębiorstwu szybciej odzyskać pieniądze. Poprzez faktoring skróceniu ulega cała droga egzekucji należności. Faktor daje bowiem faktorantowi ustalony procent z nieodzyskanej jeszcze wierzytelności. Następnie dopiero zaczyna się windykacja należności od dłużnika. Dzięki temu przedsiębiorca, który skorzystał z usługi faktora, odzyskuje środki z tytułu zobowiązania o wiele szybciej, niż gdyby sam dochodził swoich praw. Głównym założeniem faktoringu jest bowiem poprawienie płynności finansowej faktoranta.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Można rozróżnić dwa podstawowe typy tej usługi: faktoring właściwy, nazywany czasem faktoringiem bez regresu, a także niewłaściwy, zwany inaczej faktoringiem z regresem. Połączeniem tych dwóch rodzajów może być faktoring mieszany, ale występuje niezwykle rzadko. Wszystkie różnią się położeniem ciężaru ryzyka dotyczącego niewypłacalności dłużnika, a metoda ich rozróżnienia opiera się na sposobie zapłaty za świadczenie usługi oraz jej zakresu. Okazuje się, że wybór między jednym a drugim rodzajem może mieć duże znaczenie dla przedsiębiorcy.

Faktoring właściwy

Pierwszym z omawianych przez nas rodzajów będzie faktoring bez regresu. Wielu nazywa go także „pełnym”. Jest to usługa polegająca na tym, że na faktora przechodzi całkowity obowiązek dochodzenia spłaty należności przez wierzyciela. Dokładnie określa to umowa faktoringu. Najprościej pisząc, przedsiębiorca podpisując ją z faktorem zrzuca ze swoich barków problem polegający na konieczności samodzielnego egzekwowania zobowiązania. Strony decydują się na ten krok szczególnie wtedy, gdy firma posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą należność. Wówczas wraz z umową podpisuje się dokument, który potwierdza przekazanie praw i obowiązków dotyczących wspomnianej polisy faktorowi. Faktoring właściwy to najpopularniejszy rodzaj usługi. To świetne rozwiązanie dla biznesmenów, którzy chcą zrzucić ciężar windykacji należności z własnej głowy, zachować płynność finansową, nie mieć już więcej problemów z nierzetelnym kontrahentem lub po prostu nie znają danego rynku i wolą wszelkie formalno-prawne działania przekazać do rąk faktora.

Faktoring dla firm z regresem

Ten rodzaj nazywany jest niepełnym. W tym przypadku odpowiedzialność za niewypłacalność danego klienta spoczywa nadal na przedsiębiorcy korzystającym z usługi faktora. Ten ostatni wykupuje jedynie dług, co pozwala firmie nie stracić kondycji finansowej. Regres to natomiast okres, w którym kontrahent powinien zwrócić należność. Jeśli tego nie zrobi, klient ma obowiązek oddać faktorowi pobraną zaliczkę. Termin regresu ustala się z reguły na kilkanaście dni. Zazwyczaj to od 14 do 60 dni, które biegną po uzyskaniu przez należność wymagalności. 

Czym jest faktoring odwrotny?

Ten rodzaj faktoringu nie jest adresowany do sprzedawców, lecz do kupujących. Chodzi w szczególności o przedsiębiorstwa, które robią zakupy z krótkim terminem zapłaty gotówką. Jest to w pewnym sensie przesunięty w czasie obowiązek uregulowania rachunku za towar. Właściciel firmy zyskuje cenny czas, w którym może zdobyć środki na spłatę należności. Taki model działania sprawdza się najlepiej w sytuacji, gdy przedsiębiorca korzysta z usług stałych dostawców oraz partnerów biznesowych, którzy są w stanie pójść na takie rozwiązanie. W praktyce faktoring odwrotny wygląda tak, że odbiorca zamawia towar, dostawca przekazuje mu go oraz wystawia rachunek, a odbiorca daje go faktorowi do zapłaty. W tym momencie umowa obowiązuje tylko między odbiorcą a faktorem. Ten pierwszy oddaje całość drugiemu w dogodnym dla siebie i ustalonym przez obie strony terminie.  

Rekomendacja faktora

Jedną z ciekawszych propozycji dostępnych na rynku jeżeli szukamy firmy faktoringowej jest oferta Finea. Instytucja finansowa posiada w szeroką ofertę faktoringu do 200.000 zł (klasyczny, cichy, odwrotny), która nie zawiera opłat dodatkowych. Koszt finansowania to prowizja od sfinansowanej części faktury. Co więcej, w ofercie Finea nie zawiera żadnych kosztów stałych czyli możemy sfinansować pojedynczą fakturę i później zdecydować czy chcemy kontynuować współpracę.

2 komentarze do artykułu “Faktoring dla firm – o co chodzi?”

  1. Witajcie,

    Zastanawiam się nad skorzystaniem z faktoringu dla mojego przedsiębiorstwa. Wydaje mi się, że może to pomóc mojej firmie. Czy może ktoś z was już korzystał już z tego typu usługi? Ma może jakieś sugestie lub uwagi? Jestem bardzo ciekawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.