Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych może odbywać się z wykorzystaniem różnych walorów, głównie akcji i obligacji. Akcje to papiery wartościowe, na których można sporo zarobić dzięki spekulacjom. Zdarza się, że sytuacja na giełdzie zmienia się z dnia na dzień, czy nawet z godziny na godzinę i trzeba podejmować szybkie decyzje o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Jednak można też długofalowo inwestować w spółki notowane na giełdzie – dzięki spółkom dywidendowym. Jak to możliwe i jaką stopę zwrotu z inwestycji można w ten sposób wypracować?

Czym są spółki dywidendowe?

Na giełdzie papierów wartościowych notowane są różne spółki, zarówno akcyjne, jak i komandytowo-akcyjne. Mogą one funkcjonować jako spółki dywidendowe, czyli takie, które dzielą się wypracowanym w ciągu roku zyskiem netto ze swoimi akcjonariuszami (sprawdź także: https://www.xtb.com/pl/co-to-jest-dywidenda-kb). W Polsce jest co najmniej kilkanaście spółek, które wypłacają regularnie, raz do roku dywidendy w określonej wysokości. Dywidendy są przekazywane głównie w gotówce na rachunek inwestora i stanowią dodatkowy zysk, jaki wypracowuje on z tytułu posiadania akcji danych spółek. To korzyść, który może zmotywować inwestora do dokonanie inwestycji w takie akcje spółek.

Które spółki na GPW w Warszawie wypłacają dywidendę?

Liczba spółek, które decydują się na podzielenie swojego zysku netto wypracowanego w poprzednim roku podatkowym zmalała z uwagi na pandemię koronawirusa. Spółek dywidendowych na warszawskiego Giełdzie Papierów Wartościowych nie jest dużo, a niektóre wypłacają dywidendy nieregularnie. Informacje o tym, czy i jaka dywidenda zostanie wypłacona, dostępne są na stronach poszczególnych spółek giełdowych. Wśród wielu z nich wymienić należy spółki PKO BP, Forever Entertainment, Śnieżka, Neuca, Dom Developmnet, Assecopol, Assecosee, Żywiec i inne.

Wybór akcji spółek dywidendowych do swojego portfela

Przy wyborze spółek do portfela inwestycyjnego nie można brać pod uwagę tylko wysokości kwotowej dywidendy, ale też wziąć pod uwagę cenę akcji spółki, która je emituje. Jeśli dwie spółki – A i B emitują akcje z prawem do dywidendy dla każdego posiadacza, w wysokości 10 zł na akcje, to dla oszacowania stopy dywidendy należy sprawdzić jeszcze, jaki jest kurs poszczególnych papierów wartościowych. Jeśli akcje spółki A kosztują 30 zł za sztukę, a spółki B 50 zł za sztukę, to bardziej opłacalne będzie kupienie większej liczby akcji spółki A, które przyniosą większy zysk dla inwestora.

Eksperci wyrażają opinię, że w spółki dywidendowe powinno się inwestować długoterminowo, najlepiej z zachowaniem co najmniej 10-letniego horyzontu inwestycyjnego. Ponadto inwestor powinien mieć zbudowaną pewną poduszkę finansową na wszelki wypadek, z której będzie mógł skorzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dla inwestowania krótkoterminowego, z perspektywą kupna i sprzedaży akcji wybranych spółek w ciągu jednego roku, najlepiej wybrać strategię spekulacji papierami wartościowymi, które polegają na tym, żeby taniej kupić akcje, a drożej je sprzedać podczas hossy rynkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.