Pożyczka czy kredyt? Dla wielu osób te dwa słowa oznaczają to samo. Czy słusznie? Oczywiście, że nie. W rzeczywistości kredyt i pożyczka to określenia stosowane dla produktów finansowych. Jednak zasada ich działania jest zgoła od siebie odmienna, o czym nie zawsze pamiętamy. Jakie są zatem różnice pomiędzy kredytem a pożyczką i która z tych opcji jest dla nas korzystniejsza?

Kredyt – bankowy produkt finansowy

Kredyt to forma finansowania – produkt finansowy – udzielany wyłącznie przez banki. Banki jako instytucje finansowe, a pośrednio instytucje zaufania publicznego, muszą się stosować do bardzo ścisłych wymogów prawa, które obowiązują również dla ich produktów. I tak kredyt charakteryzuje się kilkoma istotnymi rzeczami – powiązany jest bezpośrednio z oprocentowaniem, a także prowizją za jego udzielenie. Kredyt finansowy może również być przeznaczony na konkretny cel i tylko na niego pieniądze mogą być wydane. Tak jest np. w przypadku kredytów hipotecznych, przeznaczonych na zakup nieruchomości. Kredyt hipoteczny udzielony przez bank może być wydany tylko na tę jedną nieruchomość, która wcześniej została skrupulatnie sprawdzona pod kątem prawnym i formalnym, jak również sprawdzono jej wartość. Przyznanego kredytu hipotecznego nie można zamienić na kupno innego mieszkania. Co więcej, osoba starająca się o kredyt najczęściej nie widzi tych pieniędzy w formie gotówki. To bank dokonuje przelewu pieniędzy na konto sprzedającego nieruchomość lub sklepu, w którym np. zdecydowaliśmy się kupić sprzęt AGD na raty.

Pożyczka – elastyczny produkt finansowy

Pożyczka różni się od kredytu tym, że mogą jej udzielać również osoby prywatne. A co za tym idzie, o pożyczkę możemy poprosić tak samo bank, prywatną firmę finansową, jak również członka swojej rodziny lub nawet zupełnie obcą osobę. Sam sposób udzielania pożyczek jest mniej rygorystyczny niż w przypadku kredytów – to pożyczkodawca decyduje o tym, jakie kryteria zostaną przyjęte do udzielenia decyzji finansowej. Z reguły jest to badanie zdolności kredytowej lub sprawdzanie wnioskodawcy w bazach BIK itp. Pożyczka gotówkowa jest najczęściej wybieraną formą pożyczki. Wnioskodawca otrzymuje określoną sumę pieniędzy, najczęściej przelewem na swoje konto bankowe, które może wydać na dowolny cel. Nie musi przy tym nikomu mówić o tym, na co pieniądze zostaną wydane. U kogo może być wzięta pożyczka gotówkowa? Tak jak napisaliśmy na początku, może jej udzielić praktycznie każdy, w tym prywatne firmy, jak również zakłady pracy prowadzące tzw. pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.