Posiadanie przez firmę samochodu to już nie tylko znaczące udogodnienie, ale przede wszystkim realna potrzeba. Przedsiębiorcy działają dziś w niesamowitym tempie, muszą w kilka minut przemieścić się z miejsca na miejsce oraz odbyć wiele spotkań biznesowym i to w dodatku w różnych lokalizacjach. Bez środka transportu trudno prowadzić biznes. Poza czysto motoryzacyjnymi aspektami posiadania pojazdu, wyłania się jednak jeszcze jedna korzyść dla przedsiębiorcy – możliwość odliczenia podatku VAT.

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że dzięki posiadaniu firmowego samochodu przedsiębiorstwo jest w stanie zaoszczędzić na podatku od usług i towarów. 

Czym jest podatek VAT?

To inaczej mówiąc podatek pośredni od wartości dodanej. VAT-em nazywamy podatek od towarów i usług, który jest pobierany przy każdym obrocie. Do polskiego systemu prawnego trafił na mocy ustawy z 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W 2004 roku, na mocy dyrektyw unijnym, dostosowano normy polskiego prawa do przepisów europejskich. Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą.

Zakres przedmiotowy podatku VAT

Opodatkowaniu podlega w szczególności eksport i import towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski, dostawa towarów wewnątrz wspólnoty europejskiej. Podstawę opodatkowania stanowi obrót, czyli przychód pomniejszony o naliczony procentowo od wartości dochodu podatek.

Stawki podatku od towarów i usług

Organy Unii Europejskiej ustaliły, że minimalną stawką, którą można stosować na terenie UE jest 15%. Taką też ustanowiono w Luksemburgu. Górnej granicy nie ustalono, ale dotychczas najwyższy VAT w Europie (27%) wprowadziły u siebie Węgry. W Polsce standardową stawką od 2011 roku wynosi 23%, a niektóre kategorie produktów mają obniżony VAT. 5% na przykład nalicza się od produktów żywnościowych oraz książek.

Odliczenie VAT od samochodu – o czym warto wiedzieć?

Myśląc o odliczeniu podatku od towarów i usług od samochodu przedsiębiorstwa należy zdać sobie sprawę, że inne regulacje dotyczą pojazdów osobowych, a jeszcze inne aut ciężarowych. Znaczenie różnego rodzaju samochodu na gruncie prawa podatkowego określają odrębne przepisy. Przypadek każdego z pojazdów należących do firmy powinno się więc rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę liczne przesłanki i okoliczności. Inaczej bowiem rozliczymy VAT przy pojeździe wykorzystywanym wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, a inaczej przy samochodzie, którym jeździmy także prywatnie.

Rozróżnienie pojazdów

Aby w pełni zrozumieć temat, konieczne jest sprawdzenie dokładnych definicji poszczególnych rodzajów pojazdów. Samochodem osobowym na gruncie polskiego prawa o ruchu drogowym nazywamy pojazd mechaniczny przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą, a także ich bagażu. Pojazd taki może osiągnąć masę całkowitą maksymalnie 3,5 tony. Do poruszania się tym samochodem uprawnia prawo jazdy kategorii B. Samochodem ciężarowym nazwiemy natomiast pojazd o konstrukcji pozwalającej przewozić ładunek i od 4 do 9 osób razem z kierowcą. Łączna masa takiego pojazdu przekracza 3,5 tony.

Samochód jako środek trwały

Aby móc odliczyć VAT od pojazdu firmowego, samochód ten musi stanowić tzw. środek trwały przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych środkami takimi są przedmioty – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – które stanowią własność lub współwłasność podatnika. Ponadto musiały zostać nabyte lub wytworzone przez przedsiębiorcę we własnym zakresie, a ich okres eksploatacji musi wynosić powyżej  roku. Warunkiem koniecznym jest także korzystanie z tych środków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku używania pojazdu prywatnie, Urząd Skarbowy może zakwestionować wpis samochodu do ewidencji środków trwałych.

Odliczenie VAT od samochodu osobowego

Wielu przedsiębiorców nie wie, jak odliczyć VAT od samochodu osobowego zarejestrowanego na firmę. Najpierw skupmy się na samochodach osobowych używanych wyłącznie do celów służbowych. W takim wypadku podatnik może odliczyć przy zakupie 100% VAT-u. Aby tak się stało należy spełnić pewne wymogi. Pierwszym z nich jest założeniem i prowadzenie stałej ewidencji przebiegu pojazdu, drugim zgłoszenie go do właściwego Urzędu Skarbowego, korzystając z druku VAT-26. 

Odliczenie VAT od samochodu – zasady

Jeśli chcemy odliczyć VAT od samochodu osobowego, ale zamierzamy korzystać z niego zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i prywatnie, mamy prawo odliczyć 50% naliczonego podatku VAT. Co rozumiemy przez używanie auta do celów osobistych? Dowożenie dzieci do szkoły, rodzinne wyjazdy za miasto, wybranie się samochodem na wakacje itp. Co ważne, w tym wariancie podatnik nie jest zobligowany do zgłoszenia pojazdu w Urzędzie Skarbowym. Odliczenia VAT dokonuje się na podstawie stosownej faktury.

VAT a samochód ciężarowy

Tego rodzaju pojazdów zazwyczaj nie wykorzystuje się do celów prywatnych. W przypadku samochodów ciężarowych co do zasady stosuje się pełną wartość odliczenia podatku od towarów i usług. Przepisy prawa regulują, że w przypadku samochodów innych niż osobowe odliczenie rzędu 100% VAT-u jest dopuszczalne z automatu. Pełne odliczenie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy posiadają pojazdy specjalistyczne. Mowa między innymi o koparkach, koparko-spycharkach, podnośnikach służących do prac montażowych czy żurawiach samochodowych.

Odliczenie VAT od paliwa?

Osobną kwestią jest rozliczanie kosztów paliwa i eksploatacji pojazdu. Wiele zależy od sposobu jego użytkowania. Jeśli samochód jest wpisany do rejestru środków trwałych, wówczas rozliczenie wszelkich wydatków związanych z eksploatacją można wykazać bezpośrednio po stronie kosztów uzyskania przychodu. Jeśli mówimy natomiast o podatku VAT, może być odliczany na zasadach ogólnych, w taki sam sposób, jak w przypadku innych zakupów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Czy warto odliczać VAT?

Z całą pewnością tak. Opłaca się to w szczególności wtedy, gdy posiadamy kilka firmowych pojazdów o znacznej wartości. Odliczenie podatku od towarów i usług pozwoli nam zaoszczędzić sporą sumę, a, jak widać, warunki żeby się tak stało, nie są zbyt skomplikowane. Musimy jednak pamiętać o wyżej wymienionych zasadach i nie zapomnieć o żadnym wymogu stawianym przed podatnikiem.

Bez zmian

Limit, który pozwala na odliczenie 50% VAT od samochodów służących do celów mieszanych funkcjonuje od 2014 roku. Wprowadzono go na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej. Wnioskował o to polski rząd. Ministerstwo Finansów poinformowało w tym roku, że organy unijne przystały na prośbę o wydłużeniu okresu obowiązywania tych norm do 2019 roku. Pierwotnie miały funkcjonować w obrocie prawnym do 2016 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.