Planując biznes, należy liczyć się z wysokimi kosztami. Nie każdego początkującego przedsiębiorcę stać jednak na spore wydatki. Prócz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obsługi biura podatkowego, na liście opłat z tytułu funkcjonowania działalności gospodarczej warto umieścić wszelkiego rodzaju inwestycje na rozruch. Na szczęście polskie firmy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Jednym z jego rodzajów jest dofinansowanie z Urzędu Pracy.

To jedna z nielicznych form wsparcia przyszłych przedsiębiorców. Wiąże się z nią jednak kilka podstawowych warunków do spełnienia. Co roku zasady przyznawania dotacji z Urzędu Pracy ulegają kosmetycznym zmianom, ale eksperci przyznają, że wciąż warto skorzystać z tego świadczenia.

Wzrost liczby przedsiębiorców

Coraz więcej Polaków marzy o założeniu działalności gospodarczej. Praca na własny rachunek wydaje się atrakcyjna. Wielu wybiera tę drogę po to, aby zyskać zawodową i finansową wolność, samemu decydować o swoim działaniu, nie mieć nad sobą szefa, który wydaje polecenia. To oczywiście bardzo idealistyczny obraz rzeczywistości, ale nie ma co ukrywać, że dla tych, którzy mają biznesowy instynkt, a dodatkowo nie boją się ryzyka i czasami postawienia wszystkiego na jedną kartę, świat przedsiębiorczości jest bardzo atrakcyjnym miejscem.

Ciemne strony biznesu

Wszystko ma jednak swoje zalety, ale i wady. Podobnie jest z prowadzeniem własnej firmy. Mimo pozornej wolności, przedsiębiorcy są skrępowani – czasem nielogicznymi lub zbyt restrykcyjnymi – przepisami prawa. Zmorą większości biznesmenów są także wysokie podatki, jak i świadczenia odprowadzane do ZUS.

Biznes dla początkujących

Szczególnie ciężko na rynku odnajdują się początkujący biznesmeni. Dla wielu barierą nie do przeskoczenia jest choćby zakup niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej sprzętu czy też opłacanie comiesięcznej – przez pierwsze dwa lata preferencyjnej, lecz nadal wysokiej – stawki do ZUS. Jeśli do tego doliczymy opłatę za prowadzenie księgowości, nie powinniśmy się dziwić, że młodzi przedsiębiorcy narzekają na brak warunków do prowadzenia firmy.

Kredyty dla najmniejszych

Wielu z nich już na początku biznesowej drogi decyduje się na sięgnięcie po pomoc ze strony instytucji bankowej lub specjalistycznych firm pożyczkowych. Coraz modniejsze staje się również poszukiwanie inwestorów, tak zwanych aniołów biznesu. Ci ostatni jednak są w stanie wspomóc innowacyjne i niespotykane wcześniej na rynku projekty. Co jednak z osobami, którym marzy się tradycyjny model biznesu w znanej i zakorzenionej na polskim rynku branży? Otwarcie studia fotograficznego, kawiarni, pracowni artystycznej, sklepu itp? Prócz kredytu czy dofinansowaniu ze strony inwestora mogą pokusić się o państwową dotację na start.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Dotacja ta stanowi świetne rozwiązanie dla przedsiębiorczych Polaków, którzy bez nawet niewielkiego zastrzyku gotówki nie będą w stanie rozwinąć własnej działalności. Jest świetną i przede wszystkim niezwykle opłacalną alternatywą dla produktów finansowych oferowanych przez banki i inne tego typu instytucje.

Kto może otrzymać dofinansowanie na otwarcie firmy?

Niestety nie może starać się o nią każdy. Dotacja jest formą walki z bezrobociem, dlatego wnioskodawca musi spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Po drugie, dofinansowanie może otrzymać opiekun osoby niepełnosprawnej, który nie ma stałego miejsca zatrudnienia. Trzecią grupę osób, które mogą ubiegać się o wsparcie, są – zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym – absolwenci centrum lub klubu integracji społecznej.

Od czego zacząć?

Jeśli zainteresowana osoba należy do którejś z wyżej wymienionych grup, musi spełnić jeszcze kilka niezbędnych kryteriów. Jednym z podstawowych jest to, że w ciągu ostatniego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie odmówiła przyjęcia propozycji pracy, szkolenia czy stażu. Niezaprzeczalnym atutem osoby bezrobotnej jest podjęcie przygotowania zawodowego dla dorosłych czy wykonywanie prac społecznie użytecznych. Urząd pracy spogląda na takich wnioskodawców przychylniejszym okiem, dostrzega bowiem, że nie uchylają się oni od ciężkiej pracy oraz chcą doskonalić swoje kompetencje. 

Urząd Pracy dofinansowanie – charakterystyka

Dotację z Urzędu Pracy można otrzymać tylko raz w życiu. W ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej. Pomoc jest zarezerwowana wyłącznie dla osób, które w okresie 2 lat przed ubieganiem się o wsparcie nie były skazane za przestępstwa skarbowe. Ponadto, nie można starać się o tę samą dotację w dwóch różnych urzędach. Sprawdzane jest również to, czy przyszły przedsiębiorca w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczył limitu pomocy dla małych i średnich firm.

Składanie wniosku

Cała procedura może trwać nawet kilka miesięcy. Zaczyna się od złożenia wniosku we właściwym Urzędzie Pracy. Sprawdzane są kwalifikacje wnioskodawcy, jego przeszłość zawodowa. Urzędnicy oceniają również pomysł na biznes, a dokonują kontroli wniosku pod względem merytorycznym oraz formalnym. Bezrobotny wraz z wnioskiem musi przedstawić szczegółowy biznesplan, uwzględniający wydatki, jakie poniesie wykorzystując między innymi środki uzyskane w ramach dofinansowania. Pracownicy odpowiedzialni za rozpatrzenie wniosku mogą wezwać osobę, która go złożyła i zadać kilka pytań weryfikacyjnych. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wnioskodawcy nie pozostanie nic innego, jak czekać na wezwanie do urzędu, gdzie zostanie podpisana umowa. Na tym etapie konieczna jest także obecność poręczycieli, którzy zabezpieczają ewentualną spłatę należności. Dotacja bowiem nie podlega zwrotowi tylko w sytuacji, jeśli firma przedsiębiorcy przetrwa na rynku minimum rok. Wiele osób zastanawia się, czy potrzebny jest wkład własny? W niemal wszystkich przypadkach nie jest on wymagany, choć może stanowić spory atut.

Kwota dotacji

Nie ma jednej ustalonej kwoty dla wszystkich Urzędów Pracy. Jest ona zależna od kondycji finansowej każdego z nich. Trzeba podkreślić, że urząd otrzymuje roczną pulę środków na ten cel. Oznacza to, że liczba dotacji każdego roku może być inna. Wysokość zazwyczaj waha się od 20 000 do 25 000 złotych. Przyjęło się bowiem, że jest ona zależna od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które wynosi obecnie około 4 000 złotych. Dotacja stanowi 6-krotność tej kwoty.

Inne dofinansowanie

Czy przedsiębiorca, który otrzymał dotację z Urzędu Pracy może starać się o wsparcie w innych instytucjach? Oczywiście, że tak. Początkujący biznesmen ma otwartą drogę do aplikowania o pomoc w ramach programów unijnych, a także samorządowych dla mikroprzedsiębiorstw. Może starać się również o granty naukowe i różnego rodzaju bezzwrotne kredyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.