Jak działają oszustwa finansowe w Polsce? Jak znaleźć legalne firmy pożyczkowe i jak chronić się przed wyłudzeniem pieniędzy? Odpowiadają eksperci firmy Szybka Gotówka. 

Firmy pożyczkowe w Polsce już dawno temu przestały być tzw. szarą strefą. Obecnie to nowoczesne i rzetelne podmioty, których działalność reguluje Ustawa o Kredycie Konsumenckim, a regulacją i nadzorem nad branżą pożyczkową zajmują się KNF oraz UOKiK.

Czy jednak oznacza to, że oszustwa pożyczkowe w Polsce całkowicie przestały istnieć? Odpowiedź brzmi: niestety nie. Nawet najlepiej pomyślane przepisy prawa zawsze będą zawierać pewne luki, które są w stanie wyzyskać nieuczciwe podmioty. Wyłudzenie pożyczki, kradzież danych czy też inne przykre sytuacje pozostają więc scenariuszem jak najbardziej możliwym, pomimo nadzoru nad sektorem pożyczkowym.

Jak działają nieuczciwe firmy pożyczkowe? Jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki online? Co powinno sprawić, że w głowie zapali się nam przysłowiowa czerwona lampka w trakcie składania wniosku o przyznanie pożyczki? W niniejszym tekście odpowiadamy na wszystkie te pytania.

Oszustwa finansowe w Polsce – jak mogą wyglądać w obrębie sektora pozabankowego?

Aby kwestia wyłudzeń chwilówek i ogólnie nieuczciwych firm pożyczkowych była jasna, na samym początku konieczne jest przypomnienie ważnego rozróżnienia definicyjnego. W języku prasy oraz internetu rozróżnienie to niestety często bywa pomijane. Chodzi mianowicie o różnicę pomiędzy Instytucją Pożyczkową a Nielegalnym Pożyczkodawcą. 

Obie te kategorie należą do szeroko rozumianego „sektora pozabankowego”. W żaden sposób nie oznacza to jednak, że Instytucja Pożyczkowa i Nielegalny Pożyczkodawca są tym samym.

Powyżej wspominaliśmy już Ustawę o Kredycie Konsumenckim, KNF i UOKiK. Co łączy te trzy kategorie? Otóż każda z nich odgrywa istotną rolę w kontroli legalnego sektora pożyczkowego. Aby pożyczkodawca pozabankowy mógł działać legalnie, po pierwsze musi uzyskać od KNF wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Kolejne wymogi to działanie zgodnie z przepisami ustawy, nad czym czuwa UOKiK. 

Dopiero spełnienie wymienionych wymogów sprawia, że mamy do czynienia z Instytucją Pożyczkową, a więc rzetelną i sprawdzoną firmą, która świadczy swoje usługi w zakresie takich rozwiązań, jak chwilówka online, chwilówka na dowód, pożyczki online bez zaświadczeń itp.

Istnieje jednak również druga kategoria pożyczkodawców pozabankowych. Są to mianowicie podmioty niespełniające zakreślonych wyżej wymogów. W przypadku tego rodzaju firmy, mamy do czynienia właśnie z Nielegalnym Podmiotem Pożyczkowym. I to właśnie takie podmioty są odpowiedzialne za ogromną większość wyłudzeń pożyczkowych oraz innych oszustw.

Jak działa chwilówka online w parabanku? Jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem?

Wariantów, w jakich występują oszustwa finansowe w Polsce jeśli chodzi o sektor pozabankowy jest niestety naprawdę dużo. Najprostsze i najpowszechniejsze z nich to wyłudzenia niewielkich kwot. W innych przypadkach klient może jednak już stracić o wiele więcej.

Jak dokładnie działają nieuczciwe firmy pożyczkowe? Przede wszystkim, dość często można spotkać się z wysokimi opłatami „przygotowawczymi”. Taka firma żąda od nas np. przelania 100 złotych na poczet rzekomych kosztów przygotowania pożyczki. Opłata jest bezwrotna. Innymi słowy, pieniądze pozostają w kieszeni nieuczciwego pożyczkodawcy niezależnie od tego, czy otrzymamy chwilówkę online, czy też nie.

Druga kategoria oszustw pożyczkowych to zawieranie w umowach tzw. klauzul niedozwolonych. Tutaj ważna informacja dla czytelnika: na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdziemy listę wszystkich Klauzul Niedozwolonych. Są to zapisy, których banki oraz firmy pożyczkowe nie mają prawa stosować w umowach z klientami.

Oczywiście jednak, nieuczciwy pożyczkodawca bardzo często będzie stosować oszustwo pożyczkowe właśnie na zasadzie nielegalnych zapisów w umowie. Mogą one dotyczyć np. zbyt wysokich kosztów odsetkowych pożyczkowych. Inna opcja to drakońskie koszty wszelkich procedur windykacyjnych, jak np. monity z wezwaniami do zapłaty. Przeważnie też umowy, przedstawiane klientom przez nierzetelnych pożyczkodawców, są w wielu punktach niejasne, często zawierają informacje przeczące sobie nawzajem, co rzecz jasna powinno stanowić dla konsumenta ważne ostrzeżenia.

Legalna pożyczka bez zaświadczeń: gdzie jej szukać?

Jeżeli chcemy mieć pewność, że nie grozi nam wyłudzenie pożyczki lub inne oszustwo finansowe, należy zawęzić grono potencjalnych wyłącznie do banków oraz instytucji pożyczkowych (listę tych ostatnich znajdziemy na stronie KNF). 

Warto także zwracać uwagę na renomę pożyczkodawcy. Niestety, chwilówka online w dopiero co powstałej firmie pożyczkowej może wiązać się z pewnym ryzykiem. Istnieje bowiem spore prawdopodobieństwo, że UOKiK po prostu nie zdążył jeszcze poddać kontroli takiego podmiotu, ergo klient może być skazany wyłącznie na swoje zdolności czytania i analizy dokumentów. Bezpieczniej będzie korzystać z usług renomowanych instytucji pożyczkowych, takich jak Szybka Gotówka. Firmy takie posiadają ugruntowaną renomą, wielu stałych klientów i są doskonale znane organom nadzorującym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.